Op 27 en 28 maart plaatsten wij als betrokken ondernemers een oproep om NDC mediagroep, als uitgever van Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad, Dagblad van het Noorden en tientallen lokaal gewortelde nieuws- en weekbladen, te steunen in deze moeilijke periode. En vooral: te blijven steunen.

In het belang van het behoud van de onafhankelijke en kwalitatieve journalistiek in het Noorden. Juist in deze tijd, waarin veel behoefte is aan traceerbare en kwalitatieve verhalen die ons niet alleen informeren, maar ook inspireren om afgewogen keuzes te maken en hoopvol naar de toekomst te kijken.

Aan die oproep gaven direct al 200 prominente noorderlingen gehoor. En in de dagen erna werden we bestookt met apps, mails en telefoontjes met berichten als “Mooi, mijn naam had er ook bij mogen staan” tot “Kunnen we als ondernemend Noord-Nederland geen aandelen nemen”, was een andere reactie. En: “Kunnen we onze werknemers niet verrassen met een abonnement en daar een groepsprijs voor krijgen”? “Kunnen wij – zo was een reactie uit Friesland – niet alle lezers van de Leeuwarder Courant vragen € 17, 52 te storten. Eenmalig, want in 1752 verscheen ‘onze krant’ voor het eerst.

U heeft ongetwijfeld gelezen dat de actie er aan bijgedragen heeft om het probleem waar regionale media mee kampen, op ‘de agenda in Den Haag’ te krijgen. Er worden Kamervragen over gesteld. Bestuurders agenderen het.
Er vinden gesprekken plaats.

We kregen ook hartverwarmende reacties van nietsvermoedende medewerkers van NDC mediagroep zelf. Het stak de staf van het bedrijf én de 600 medewerkers een hart onder de riem. Regionale media doen er toe. Onze inspanningen worden door de samenleving op waarde geschat.

Wat mooi samenkwam – los en onwetend van ons initiatief – de actie vanuit NDC mediagroep zélf om de betaalmuur van de premium artikelen tot nader datum op te schorten. Dat zijn de artikelen – vaak de meest gelezen en belangrijkste – waarvoor normaal betaald moet worden. Goede journalistiek is nu eenmaal niet gratis. Maar liefst 30.000 mensen (!) gaven zich op voor zo’n gratis, tijdelijk premium abonnement.

NDC mediagroep is er vanzelfsprekend bij gebaat dat deze nieuwe groep lezers blijvend abonnee wordt, ook als straks deze heel nare periode voorbij is.

Tot slot

Intussen vraagt u zich misschien af wat u verder kunt doen om NDC mediagroep te ondersteunen. U kunt vooral ons en NDC mediagroep als bedrijf blijven bestoken met goede ideeën en iedereen in uw omgeving stimuleren om de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad of Dagblad van het Noorden te blijven lezen of dat abonnement toch maar af te sluiten.

Want daarmee helpen we vooral om regionale journalistiek relevant te houden.

Met vriendelijke groet,

Lange Historie

Noord-Nederland, met haar eigen structuur van de samenleving, cultuur, talen en landschappen, kreeg al vroeg haar eigen onafhankelijke nieuwsvoorzieningen. Friesland was de eerste met de in 1752 opgerichte Leeuwarder Courant, in 1888 gevolgd door het Nieuwsblad van het Noorden, dat later weer samenging met de Provinciale Drentsche Courant en uiteindelijk de naam wijzigde in Dagblad van het Noorden. Het Friesch Dagblad, gericht op de gereformeerde anti-revolutionaire zuil, nam vanaf 1913 een heel eigen plaats in de nieuwsvoorziening in Friesland in.

De twee grootste noordelijke titels werden in de jaren negentig van de vorige eeuw verenigd in de Noordelijke Dagblad Combinatie, waarin ook talrijke Huis aan Huisbladen werden ondergebracht. Het Friesch Dagblad trok een paar jaar geleden bij NDC mediagroep in.

Nu, anno 2020, bereikt de NDC mediagroep met al haar titels en evenementen wekelijks twee miljoen noorderlingen via alle denkbare kanalen, van krant tot podcast, van nieuwsapp tot rechtstreekse live reportage. Dag en nacht, zeven dagen in de week.

Wij, vrienden van NDC mediagroep, hechten belang aan een zelfstandig en onafhankelijk noordelijk mediabedrijf, dat verankerd is in de regio waarin we wonen, leven en werken. Een regio waar we trots op zijn. Met ónze eigenheid, ónze manier van doen. De regio waar we elkaar nog groeten, elkaar makkelijk weten te vinden, doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Friesland, Groningen en Drenthe mogen dan verschillend zijn, juist die verbinding tussen onze provincies is zo waardevol. Ook met het provincie overschrijdend verkeer, nieuws en belangen waar we elke dag mee te maken hebben.

De verhalen, de achtergronden, de impulsen en initiatieven van de journalisten, redacties en lezers van NDC mediagroep moeten verteld blijven worden. Onafhankelijke, kwalitatieve journalistiek in een zelfstandig opererend noordelijk mediahuis is van het grootste belang. Noord-Nederland moet ook ten opzichte van ‘Den Haag’ haar mannetje blijven staan.

Het belang dat NDC mediagroep trots en zelfstandig blijft voortbestaan willen we met deze actie benadrukken.
En komt voort uit méér dan vriendschap alleen.

NDC verbindt.
Laat het zo blijven.

Dit is een onafhankelijke, autonome actie van vrienden van NDC. Helaas konden wij de afgelopen dagen niet iederéén bereiken die deze actie wil ondersteunen. Die brede steun ontvangen we graag. Mail ons op info@vriendenvanndc.nl om een tip of idee achter te laten waarmee we de noordelijke journalistiek kunnen helpen. Gebruik online: #vriendenvanndc

Sjoek Nutma, Executive producer • Lieuwe Krol, LF2028 • Siebe Annema, Media- en marketingadviseur • Cisca Wijmenga, Rector magnificus RUG • Wim van der Pol, Lid College van Bestuur Noorderpoort • Koen Schuiling, Burgemeester gemeente Groningen • Hans Coenraads, Woordvoerder gemeente Groningen • Geart de Vries, âld redakteur Omrop Fryslân • Frank van Hout, Lid College van Bestuur Friesland College en waarnemend voorzitter MBO Raad • Martin Cnossen, Directeur-bestuurder Merk Fryslân • Ard de Graaf, Algemeen directeur SC Cambuur • Jan van Erve, DGA Van Erve Sport & Commercie • Joris Hoebe, Directeur mediaplatform New Nordic Wave en Screen Noord • Arjen Mintjes, Directeur Maritieme Academie Harlingen • Hans Kramer, Commercieel directeur HEYDAY Facility Management • Hans Achterbosch, Architect • John Bonnema, Interim manager • Tjeerd van Bekkum, Voorzitter Stichting Oranjewoud Festival • Erika Schaper, Voorzitter College van Bestuur NHL Stenden Hogeschool • Sicco Piekeboer, Directeur Creatieve Industrie en Pedagogisch Werk Friesland College • Patrick Bemelmans, Directeur Academie voor Communicatie & Creative Business NHL Stenden Hogeschool • Erik Miedema, Directeur mkbcybercampus.nl • Tina M. Lageweg, PAARS communicatie • Sybrand Buma, Burgemeester gemeente Leeuwarden • Friso Douwstra, Wethouder gemeente Leeuwarden • Bernard Maarsingh, Head of Management Education RUG, Founder Jamzone • Cor Greben, Friesland College • Klaas Sietse Spoelstra, Strategic Change Adviser • Bouwe de Boer, Energiecommissaris Friesland • Eva van Leeuwen, Directeur YFK Marketing • Folkert Langhout, Producent • Immy Jonkman, Cultureel ondernemer • Albert Bonnema, Operazanger en regisseur • Bauke Lodewijk, North Star Projects and Productions • Hendrik Jan Hoekstra, Beleidsadviseur Friesland College • Sjoerd Feitsma, Wethouder gemeente Leeuwarden • Auke van der Meulen, Algemeen directeur Get There • Jelmer Hoekstra, Projectleider • Jannemarij Noordmans, Marketeer YFK Marketing • Krista Moeijes-Bosgra, Marketing consultant • Gerda Boonstra, Marketeer • Wiebe Wieling, Voorzitter Koninklijke Vereniging ‘De Friesche Elf Steden’ • Marco de Jong • Andreas Blühm, Directeur Groninger Museum • Cas König, CEO Groningen Seaports • Prof. dr. Jouke van Dijk, Hoogleraar RUG • Haskia Kramer, Groningen Connect • Sieger Dijkstra, Voorzitter VNO-NCW MKB Noord • Niek Kuizenga, Directeur bestuurder Zeehondencentrum Pieterburen • Harm D. Post, Haven Lauwersoog • Fred Hassert, Voorzitter Samenwerking Noord • Roger Davids, Strategie Merk Fryslân • Aletta van de Haar, Manager Commercie & Events Thialf • Margot Hoiting, Directeur CityProms • Geralt Pots, Advocaat • Cor van de Haar, Algemeen directeur Ekwadraat • Radboud Droog, Tekstschrijver • Christiaan de Jong, Eigenaar Haan Reclamewerk • Gerben Okkinga, Directeur Okkinga Communicatie • Bojan Bajic, Directeur Podium Vlieland en Fortuna Vlieland • Ivo van der Meer, Advocaat Rotshuizen Geense • Wini Weidenaar, WINI Communicatie • Marten Hylkema, Eigenaar MHB audiovisuele producties • David Lelieveld, Theaterproducent Pier21 • Henk de Groot, Financieel interim manager • Ageeth Huizenga, Hoofd communicatie gemeente Leeuwarden • Houkje Rijpstra, Circulair Friesland • Ben van der Knaap, Cultureel ondernemer • Eveline Corbeel, Hoofd communicatie Waterbedrijf Groningen • Barbara Risselada, Directeur Marketing Groningen • Hans Boekema, Eigenaar Boekema vastgoedonderhoud • Jos Thie, Theatermaker • Nynke Laverman, Zangeres/theatermaker • Sytze Pruiksma, Muzikant/componist • Douwe Faber, Directeur Ekwadraat Group • Jeroen van Balen, Commercieel directeur Van Wijnen Noord • Tjisse Wallendal, Directeur Nibe BV • Wytze Visser, Strategisch creatief • Marco Out, Burgemeester gemeente Assen • Riksta Zwart, Directeur Waterbedrijf Groningen • Wigle Sinnema, Voorzitter KNKB • John Vernooij, Algemeen directeur Omrin • Evert Jorritsma, Directeur Topsport Noord • Marc van Gulick, Directeur Landgoed Lauswolt • Anne Jochum de Vries, Directeur Sport Fryslân, voorzitter Slachte Marathon • Theunis Bakker, DGA Mannen van Staal • Arne S Brouwers, Directeur Auto Haaima BV • Jelmar Helmhout, Hoofd communicatie Omrin • Rinse Bleeker, Directeur Sportstad Heerenveen • Harry Vermeegen, Sport Entertainer • Jeroen Loomeijer, General manager Aqua Zoo Leeuwarden • Kris Callens, Directeur Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof • Sjinkie Knegt, Shorttracker, Sjinkie Foundation • Marco Hoekstra, Directeur KNKB • Pieter Douma, Voorzitter Leeuwarder Ondernemersfonds • Dennis Klaster, Dekla Sport (manager Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting) • Sytse Prins, DGA Sprog • Cees Roozemond, Algemeen directeur SC Heerenveen • Reitse Spanninga, Culinair Producent • Gerrit Keen, Regiodirecteur ING Noordoost Nederland • Koen Hermens, Managing partner House of Sports • Jan Wieringa, Directeur Wierenga Consultancy • Henk Jan Dijks, Sportfotograaf • René de Vries, Partner CrossOver Holding • Erwin Koeman, Voetbaltrainer, oud-international • Suzanne Schulting, Shorttrackster • Geert Sanders, Hoogleraar RUG • Seerp Leistra, Boer & Croon Management • Ronald Koeman, Bondscoach Nederlands elftal • Ralf Dekker, Manager Victoria Park • Henk Hoekstra, Voorzitter Unis Flyers • Pieter Jan Heidstra, Directeur Heidstra Media • Natasja Kesteloo, Directeur Stichting Beleef & Herinner • Foppe van der Veen, Marketing directeur De Tocht • Ad Peek en Rutger van der Velde, Directie Boekhandel Van der Velde • Johan van der Kooi, De Tocht • Jaap Stalenburg, Journalist, tv-maker en Statenlid PvdA • Karin Orsel, CEO MF Shipping Group • Hans Nijland, ondernemer Hattrick Media • Sander Renkema, Directeur Junction creative + digital agency • Henk Pijlman, Voorzitter College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen • Willem de Kok, Directeur Martiniplaza • Peter van Dijk, Directeur Peter van Dijk Holding Emmen • Tadek Solarz, CMG Nederland • Marcel Schlaman, Newscafé & Cho Fah • Gert Veenstra, CEO Hitachi Capital Mobility • Evert de Niet, Adj. dir. Business Development DELA • Kees Hein, Revalidatiearts • Eric van Oosterhout, Burgemeester gemeente Emmen • Luuk Hajema, Hajema Communicatie • Max van den Berg, Voormalig Commissaris van de Koning in de provincie Groningen • Geerth Boschma, Creatief strateeg La Compagnie • Erik Zwezerijnen, Kunstenaar • Albert Secuur, Acteur • Diederik van der Meide, Directeur Bevrijdingsfestival Groningen • Rob Schuur, Voorzitter RvC Noorderpoort • Wouter Gudde, Directeur FC Groningen • Aziz Al-Harazi, Directeur / eigenaar Payt • Henk Eising, Vice voorzitter Naoberschap United • Frits Doddema, CEO MontiPower • Harry Bouma, Bestuur Bedrijvenver. Zuid-Oost • Ronald Lubbers, Voorzitter FC Emmen • Jan Willem van den Berg, Commercieel directeur AMCA Hydraulic Controls • Bert Jan Bruning, CEO Nedmag Veendam • Jorien Bakker, Woordvoerder Rijksuniversiteit Groningen • Jouke de Vries, Bestuursvoorzitter Rijksuniversiteit Groningen • Renate Boschma-den Heijer, Directeur La Compagnie • Jaap de Winter, Directeur ASBR • Ayhan Tatlicioglu, Directeur Inter-Psy • Peter Herder, CEO Allure Energie • Henk Bos, LAVG gerechtsdeurwaarders • Benjamin Derksen, CCO Frank • Marc Schriemer, Tckl • Ben Woldring, CEO & Founder Bencom Group • Nynke Stellingsma, Spot Groningen • Lianne Scholtissen, Queenfishers • Hans Singelenberg, Regiomanager Koninklijke Horeca Nederland • Prof. drs. Philip E. Wagner, Algemeen directeur Wagner Group • Martin Koopman, Commercieel manager SC Heerenveen • Syb van der Ploeg, Zanger, muzikant en tekstschrijver • Marcel Hensema, Acteur en regisseur • Evert Jan Schouwstra, Managing director World Trade Center Noord-Nederland • Anne en Riemer van der Velde, Langweer • Jannewietske de Vries, Burgemeester gemeente Súdwest-Fryslân • Henk Deinum, Deinum advies en interimmanagement • Dina Boonstra, NV NOM • Geert Buiter, NV NOM • Christel Ietswaart, Hoofd communicatie Ommelander Ziekenhuis • Peter Doorn, Groningen Connect • Otto Torenbosch, Directeur Shipping Company Groningen • Jolijn Creutzberg, Oprichter Vanhulley • Foky van der Veen, Directeur NNRD en Visser ATR • Ate van der Zee, Voorzitter raad van bestuur UMCG • Merlijn Poolman Nachtburgemeester Groningen • Betty de Boer, Directeur Regio Groningen-Assen • Erik Ziengs, Tweede Kamerlid VVD • Aukje de Vries, Tweede Kamerlid VVD • Sander de Rouwe, Gedeputeerde economische zaken Provinsje Fryslân • Henk Hanenburg, Directeur Lokaal 55 • Stephan Rekker, Voorzitter Fietselfstedentocht • Bram Nauta, Directeur PlusNauta • Marc de Bruin, Producent MBN Producties BV • Robert-Jan Hageman, Algemeen directeur Dokkumer Vlaggen Centrale • Harmen van der Hoek, Zakelijk directeur NNT en Club Guy & Roni • Joop Atsma, Lid Eerste Kamer CDA • Marcella Ensel-Boonstra, Ensel Staalconstructie BV • Wendy Zuidema-Haans, Plv Secretaris directeur en manager water Wetterskip Fryslân • Harry van der Molen, Tweede Kamerlid CDA • Anne Kuik, Tweede Kamerlid CDA • Stieneke van der Graaf, Tweede Kamerlid ChristenUnie • William Moorlag, Tweede Kamerlid PVDA • Agnes Mulder, Tweede Kamerlid CDA • Paul de Rook, Wethouder gemeente Groningen • Antje Diertens, Tweede Kamerlid D66 • Prof. dr. Louwrens Hacquebord, Emeritus hoogleraar RUG

Namens alle vrienden van NDC mediagroep, 

Siebe Annema, Leeuwarden –  Geerth Hessel Boschma, Groningen

info@vriendenvanndc.nl

NDC verbindt.
Laat het zo blijven.